top of page

Lokaal • Natuurlijk • Lekker

Bioboerderij De Kleinaart

Jon Rouvrois runt bioboerderij De Kleinaart in Ulbeek. Op deze lappendeken van heggen, houtkanten, waterpartijen en velden groeien groenten en fruit. De kippen scharrelen er tussen de fruitbomen. Via de samenwerking met coöperatie De Landgenoten zet Jon in op ecologische, sociale en economische duurzaamheid. De grote diversiteit en keuze voor ziekteresistente rassen helpen om een natuurlijke teelt te waarborgen. In de hoevewinkel verkoopt hij ook producten van andere lokale bioboeren.

BODY2.jpg

Dit maakt hen zo straf:

    • Wezelkasten, takkenhopen, houtkanten en heggen geven onderdak aan muizeneters zoals wezels en hermelijnen. Voor roofvogels zijn er nestkasten en zitstokken.

    • Jon doet aan boslandbouw met verschillende teelten op kleine percelen, onderbroken door heggen, houtkanten, solitaire bomen en knotbomen.

    • Jon experimenteert met sterkere onderstammen en halfstam appel- en pruimenboomgaarden die beter bestand zijn tegen droogte, en beheerd kunnen worden via begrazing.

    • De grote vijver trekt heel wat dieren aan, zoals vogels, vleermuizen en nuttige insecten. Ook de bosjes en hoogstamboomgaarden betekenen een boost voor de lokale fauna.

    • Jon plantte lijnvormige elementen zoals een bomenrij en een heg naar de vijver toe, die dienen als navigatieroute voor vleermuizen.

Galerij

Contact

Adres

Kleinaartstraat 32, Ulbeek 3832 Wellen, België

Contact

LOGO.png
bottom of page