top of page

Privacybeleid

Dit privacybeleid beschrijft hoe REGIONAAL LANDSCHAP HASPENGOUW & VOEREN ("wij", "ons" of "onze") persoonlijke informatie verzamelt, gebruikt en openbaar maakt die u ons verstrekt via https://www.straffekost.eu/ (de "website").

 

Verzamelde informatie
Wanneer u de website bezoekt, kunnen wij bepaalde informatie automatisch verzamelen, zoals uw IP-adres, browsertype, taalvoorkeur, verwijzende website en de datum en tijd van uw bezoek. Wij kunnen ook informatie verzamelen over uw gebruik van de website, zoals de pagina's die u bekijkt en de links waarop u klikt.

Als u zich registreert voor een account op de website, kunnen wij ook persoonlijke informatie verzamelen, zoals uw naam, e-mailadres en wachtwoord. Als u een transactie uitvoert via de website, kunnen wij ook bepaalde financiële informatie verzamelen, zoals uw creditcardnummer.

 

Gebruik van informatie
Wij gebruiken de informatie die wij verzamelen om de website te beheren en te verbeteren, om uw account te beheren, om transacties uit te voeren en om u te voorzien van informatie en diensten die u aanvraagt. Wij kunnen de informatie ook gebruiken om onze producten en diensten te verbeteren en om u marketing- of promotie-informatie te sturen over onze producten en diensten.

 

Openbaarmaking van informatie
Wij kunnen uw persoonlijke informatie openbaar maken aan onze partners, dienstverleners en andere derde partijen die ons helpen bij het beheren van de website en het leveren van diensten. Wij kunnen uw persoonlijke informatie ook openbaar maken als wij hiertoe wettelijk verplicht zijn of als wij te goeder trouw van mening zijn dat openbaarmaking noodzakelijk is om onze rechten te beschermen of om te voldoen aan een gerechtelijk bevel of juridische procedure.

 

Cookies
Wij maken gebruik van cookies om uw gebruik van de website te volgen en te analyseren, om de website te verbeteren en om u relevante advertenties en promoties te tonen. U kunt ervoor kiezen om cookies uit te schakelen inuw browserinstellingen, maar dit kan de functionaliteit van de website beperken.

 

Gegevensbeveiliging
Wij nemen redelijke maatregelen om de persoonlijke informatie die wij verzamelen te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging. Wij maken gebruik van beveiligingstechnologieën en -procedures om de vertrouwelijkheid en integriteit van de informatie te waarborgen.

 

Bewaring van gegevens
Wij bewaren uw persoonlijke informatie zolang als nodig is om de doeleinden te bereiken waarvoor de informatie is verzameld, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk verplicht is.

Kinderen
De website is niet bedoeld voor kinderen onder de 16 jaar en wij verzamelen bewust geen persoonlijke informatie van kinderen onder de 16 jaar. Als wij vernemen dat wij persoonlijke informatie hebben verzameld van een kind onder de 16 jaar, zullen wij deze informatie onmiddellijk verwijderen.

 

Rechten van betrokkenen
U heeft het recht om toegang te vragen tot de persoonlijke informatie die wij over u bewaren, om deze informatie te corrigerenof bij te werken, om deze informatie te verwijderen, om de verwerking van deze informatie te beperken of te blokkeren en om bezwaar te maken tegen de verwerking van deze informatie. U heeft ook het recht om uw persoonlijke informatie over te dragen aan een andere organisatie. Als u vragen heeft over uw rechten of als u een verzoek wilt indienen om een van uw rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via [contactgegevens].

 

Wijzigingen in het privacybeleid
Wij behouden ons het recht voor om dit privacybeleid naar eigen goeddunken te wijzigen. Wijzigingen worden van kracht zodra ze op de website zijn geplaatst. Uw voortgezette gebruik van de website na de wijzigingen houdt in dat u akkoord gaat met de gewijzigde voorwaarden.

 

Contact
Als u vragen heeft over dit privacybeleid of als u ons wilt informeren over een inbreuk op de gegevensbeveiliging, kunt u contact met ons opnemen via:

REGIONAAL LANDSCHAP HASPENGOUW & VOEREN
Daaleindestraat 2, 3720 Kortessem
Ondernemingsnummer 0471371597
T. +32 11 31 38 98
info@rlhv.be

Bedankt voor het gebruik van https://www.straffekost.eu/.

LOGO.png
bottom of page